WARUNKI - Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor Strzegom

Przejdź do treści

dołącz do nas...

czekamy na Ciebie...


JAK dołączyć?

Warunkami uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pobytu SENIOR WIGOR w Strzegomiu są:

  • wiek 60+
  • miejsce zamieszkania: gmina Strzegom
  • osoba niepracującaWypełnij ankietę i zgłoś chęć swojego udziału:


ILE kosztuje?

Szczegóły zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu SENIOR WIGOR w Strzegomiu reguluje Uchwała nr 107/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 grudnia 2015 r.Szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług w Dziennym Domu Pobytu:

Dochód osoby wyrażony w % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (art.8 ust 1 i 2)% odpłatności osoby samotnie gospodarującej% odpłatności osoby w rodzinie
do 100%nieodpłatnienieodpłatnie
powyżej 101%-200%3%-5%4%-6%
151%-200%6%-7%7%-8%
201%-250%
8%-9%9%-10%
251%-300%10%-11%11%-12%
powyżej 301%od 12%od 13%
ul. Armii Krajowej 23
58-150 Strzegom
Dolny Śląsk
KONTAKT:
+48 74 647 30 84
kontakt@seniorstrzegom.pl
KIEROWNIK PLACÓWKI:
+48 691 15 21 02
kierownik@seniorstrzegom.pl
Copyright Ⓒ 2018 Dzienny Dom Pobytu SENIOR WIGOR w Strzegomiu - Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści